Dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci – zabezpiecz bliskich przed żmudnym postępowaniem spadkowym

Z tego artykułu dowiesz się:

1. Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci.

2. Kogo możesz wskazać w takiej dyspozycji.

3. Jakie są bankowe obostrzenia.


Śmierć bliskiej osoby to zawsze wielki szok dla rodziny. Z czasem przychodzi jednak szara rzeczywistość i pojawia się konieczność ustalenia spadkobierców zmarłego, o ile zostawił on jakiś majątek. Postępowanie spadkowe trwa zwykle długo i może rodzić konflikty. Aby tego uniknąć pomyśl już teraz o zapewnieniu swoim najbliższym dostępu do zgromadzonych przez Ciebie pieniędzy. Rozwiązaniem jest dyspozycja na wypadek śmierci.

Dyspozycja na wypadek śmierci – jak to działa?

Gdy do banku trafia akt zgonu klienta, natychmiast następuje zablokowanie wszystkich zgromadzonych przez niego środków – zarówno na lokatach, jak i ROR czy koncie oszczędnościowym. Środki te automatycznie przestają być oprocentowane. Bank wypłaci je dopiero po zakończeniu sądowego postępowania spadkowego, które może trwać wiele miesięcy.

Istnieją dwa odstępstwa od tego mechanizmu:

  • Bank może wypłacić rodzinie środki, które były potrzebne na organizację pogrzebu i pochówku klienta. Konieczne będzie przedstawienie rachunków za zakup np. trumny czy urny. Oczywiście wypłata nastąpi tylko do sumy zgromadzonych środków. Banki zawsze stosują też zasadę, że koszt pogrzebu nie może odbiegać od ogólnie przyjętych norm zwyczajowych (czyli pogrzeb nie może być zbyt drogi z nieuzasadnionych przyczyn).
  • Bank wypłaci wszystkie (lub prawie wszystkie) zgromadzone przez klienta środki osobie, która została wskazana w dyspozycji na wypadek śmierci.

Nas oczywiście najbardziej interesuje ten drugi przypadek. Dyspozycja na wypadek śmierci jest dokumentem bankowym składanym przez klienta. Wskazuje on w nim osobę, która po jego zgonie ma otrzymać zgromadzone pieniądze. Na mocy dokumentu bank nie musi czekać na zakończenie postępowania spadkowego. Jest to swoisty testament klienta.

Kto może dostać pieniądze na mocy dyspozycji na wypadek śmierci?

Wbrew pozorom nie panuje tutaj dowolność. Ustawa przewiduje bowiem, że dyspozycja może obejmować tylko małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo. Nie mamy więc możliwości rozdysponowania swoich środków na rzecz np. partnera czy przyjaciela. To istotne ograniczenie.

Warto wiedzieć!

Nie obowiązuje limit takich dyspozycji. Klient banku może więc wskazać, że np. połowa jego środków ma trafić do żony, a druga połowa do dziecka lub rodziców.

Obowiązuje natomiast maksymalny limit kwoty, jaka może być objęta dyspozycją na wypadek śmierci. Jest to dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ale bez wypłat nagród z zysków. Kwotę wynagrodzenia regularnie wylicza Główny Urząd Statystyczny.

Warto wiedzieć!

Jeśli złożysz dyspozycję w kilku bankach, to zawsze pierwszeństwo ma ta, która została złożona wcześniej.

Wszystkie pieniądze, które zostaną na koncie zmarłego po rozdysponowaniu środków i opłaceniu kosztów pogrzebu, wchodzą w skład majątku przeznaczonego do sądowego postępowania spadkowego.

Jak złożyć dyspozycję na wypadek śmierci?

Wystarczy wybrać się do swojego banku i złożyć odpowiednie dokumenty. Warto pamiętać o tym, że dyspozycję może uruchomić wyłącznie posiadacz rachunku indywidualnego – prawo to nie obejmuje więc żadnych rachunków prowadzonych wspólnie z małżonkiem.

Za złożenie dyspozycji bank może zażyczyć sobie uiszczenia opłaty. Stawki są bardzo różne i wynikają bezpośrednio z regulaminów banków. Pamiętaj, że w dyspozycji możesz wskazać także konkretne kwoty lub procentową wartość środków, jakie mają zostać przekazane po Twojej śmierci danej osobie lub osobom.

Niezwykła okazja - domena LOKATY.PL jest na sprzedaż! Wyślij swoją ofertę na kontakt@lokaty.pl
Send this to a friend