Odsetki z lokaty

Odsetki z lokaty – to one decydują o zysku

Z tego artykułu dowiesz się:

1. Czym są odsetki z lokaty.

2. W jaki sposób banki naliczają odsetki.

3. Co stanie się z odsetkami, gdy zerwiesz lokatę przed terminem.


Odsetki z lokaty są czystym zyskiem, jaki osiągniesz w związku ze zdeponowaniem kapitału w banku. Ich wysokość zależy oczywiście od oprocentowania produktu, okresu na jaki została zawarta lokata oraz sposobu naliczania odsetek kapitałowych.

Jak bank nalicza odsetki z lokaty?

Bank zawsze nalicza odsetki od zgromadzonego kapitału. Oznacza to, że jeśli wpłacisz na lokatę np. 10.000 złotych, to oprocentowanie roczne (z reguły takie jest podawane) będzie naliczone od tej kwoty. Ale! Banki stosują różne metody tzw. kapitalizacji odsetek. Zachęcamy Cię do lektury TEGO artykułu, gdzie wyjaśniamy, na czym to polega.

W dużym skrócie musisz wiedzieć, że jeśli bank stosuje dzienną kapitalizację odsetek, wówczas codziennie Twój początkowy kapitał będzie powiększany właśnie o odsetki. Kolejnego dnia kapitał będzie zatem nieco większy i tak aż do końca trwania umowy. Jest to zatem dużo korzystniejsze rozwiązanie niż np. roczna kapitalizacja odsetek.

Jak wysokie będą odsetki z lokaty?

Wszystko zależy oczywiście od oprocentowania lokaty oraz wspomnianego wyżej sposobu kapitalizacji. Załóżmy, że wpłaciłeś na lokatę 10.000 złotych, a oprocentowanie wynosi 5%. W skali roku wysokość odsetek wyniesie zatem 500 złotych przed opodatkowaniem. Jeśli zawarłeś lokatę na pół roku, to odsetki wyniosą 250 złotych przed opodatkowaniem. Zawsze więc dzielimy spodziewany roczny zysk proporcjonalnie do czasu trwania lokaty.

Powyższy przykład odnosi się do rocznej kapitalizacji odsetek. Jeśli bank stosuje miesięczną lub dzienną kapitalizację, wówczas Twoje odsetki będą wyższe, bo zostaną naliczone od wyższej kwoty kapitału.

Pamiętaj…

Bank po zakończeniu obowiązywania lokaty wypłaci Ci początkowy kapitał powiększony o odsetki, ale od razu pomniejszone o 19% podatek.

Jak obliczyć spodziewane odsetki z lokaty?

Najłatwiej jest skorzystać z jednego z kalkulatorów lokat, które można spokojnie znaleźć w Internecie. Jeśli zawierasz lokatę w oddziale banku możesz także poprosić doradcę o przedstawienie symulacji. Wówczas będziesz wiedzieć, czy naprawdę opłaca Ci się zawierać lokatę i na jaki zysk finalnie możesz liczyć.

Pamiętaj tylko o bardzo ważnej kwestii. W Polsce obowiązuje podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), który pomniejsza zysk z odsetek o 19% (jeśli więc odsetki z lokaty wyniosły 100 złotych, to trzeba od tej kwoty zapłacić 19 złotych podatku). Przy wyliczaniu spodziewanego zysku zwróć zatem uwagę, czy bank deklaruje go już po czy też jeszcze przed odliczeniem podatku Belki. Sam podatek do fiskusa odprowadza bank.

Pamiętaj, aby nie zrywać lokaty przed terminem

Standardem w przypadku tego produktu depozytowego jest fakt, że za wcześniejsze zerwanie lokaty bank pobiera wszystkie zgromadzone odsetki kapitałowe. Więcej o tym przeczytasz TU. Generalnie zatem jakikolwiek zysk z lokaty jest ściśle uzależniony od tego, czy dotrzymamy warunków umowy i zachowamy pieniądze w depozycie przez cały ustalony z góry okres.

Jeśli stanie się inaczej, wówczas pożegnamy wszystkie odsetki z lokaty. Taka restrykcyjna polityka obowiązuje we wszystkich bankach, choć czasami pojawiają się promocje umożliwiające zerwanie lokaty przed terminem bez utraty odsetek (np. Lokata Bezkarna Banku BGŻOptima).

Niezwykła okazja - domena LOKATY.PL jest na sprzedaż! Wyślij swoją ofertę na kontakt@lokaty.pl
Send this to a friend