Z każdą umową jest tak samo: łatwo i szybko się ją zawiera, ale dużo trudniej jest ją zerwać. Nie inaczej, a czasami wręcz gorzej, jest w przypadku umów podpisywanych z bankiem. Wszystko przez to, że mało kto wczytuje się w zawiłe umowy wypełnione po same brzegi paragrafami, wyłączeniami i kruczkami prawnymi. Spieszymy z pomocą. Podpowiadamy, jak rozwiązać umowę z bankiem, aby na tym nie stracić i nie narazić się na dodatkowe koszty.

Jak rozwiązać umowę o prowadzenie konta?

W tym przypadku sytuacja jest najprostsza. Aby wypowiedzieć umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wystarczy złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Osobiście w placówce banku ? najskuteczniejsza forma wypowiedzenia oraz gwarancja, że pismo trafiło w odpowiednie miejsce.
 • Listownie ? zawsze musi to być list polecony, aby mieć pocztowe potwierdzenie nadania. Może się przydać w sytuacji, gdyby bank uparcie twierdził, że listu nie dostał.
 • Telefonicznie ? taką możliwość daje niewiele banków, konieczna jest też autoryzacja, a cała procedura może trwać bardzo długo (niepotrzebne koszty).
 • Elektronicznie ? jest to metoda nieskuteczna, ponieważ zgodnie z polskim prawem wypowiedzenie musi być potwierdzone podpisem klienta złożonym na oryginalnym piśmie. Jakiekolwiek skany i kserokopie nie wchodzą w grę.
[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Uwaga!

Przed złożeniem wypowiedzenia zawsze trzeba sprawdzić, jaki tryb akceptuje dany bank. Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej banku lub w umowie.

[/ult_content_box]
Jakie informacje należy zawrzeć w wypowiedzeniu umowy?
 • Imię i nazwisko klienta oraz PESEL i numer dowodu osobistego w celu weryfikacji
 • Numer rachunku bankowego
 • Nazwa i numer umowy zawartej z bankiem
 • Okres wypowiedzenia ? wyrażony w dniach. Jest liczony od momentu dotarcia pisma do banku.
 • Nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane zdeponowane na koncie środki (o ile są).
[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Pamiętaj!

Pismo musi zostać własnoręcznie podpisane.

[/ult_content_box]

Okres wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z reguły wynosi 30 dni.

Czy bank może odmówić rozwiązania umowy?

Może, ale tylko z bardzo ważnego powodu. Najczęściej takim powodem jest:

 • Brak autoryzacji podpisu ? to klasyczna kłoda rzucana pod nogi klientom. Jeśli ktoś założył konto 10 lat temu, ma prawo nie pamiętać, jak się wówczas podpisał. Jeśli umowa gdzieś zaginęła, to trudno będzie odwzorować tamten podpis. W takiej sytuacji należy wystąpić do banku z wnioskiem o przesłanie kopii umowy (niestety, zazwyczaj się za to płaci).
 • Umowa zawarta poprzez przelew autoryzacyjny ? banki coraz częściej ograniczają formalności i umożliwiają założenie konta bez składania podpisu pod umową ? zastępuje go właśnie przelew autoryzacyjny. W takiej sytuacji nie ma jednak możliwości zweryfikowania, kto faktycznie podpisał się pod wypowiedzeniem.

Jak sobie z tym poradzić? Najlepiej do wypowiedzenia dołączyć skan dowodu osobistego, na którym widnieje podpis identyczny z tym złożonym na wypowiedzeniu.

[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Uwaga!

Niektóre banki są jednak na tyle uparte, że mogą żądać nawet notarialnego poświadczenia autentyczności podpisu!

[/ult_content_box]

Inną typową sytuacją, która uniemożliwia bezproblemowe rozwiązanie umowy o prowadzenie konta, jest debet. Dlatego trzeba pamiętać o zostawieniu na rachunku kwoty, która wystarczy na spłatę ewentualnego zadłużenia.

[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Warto wiedzieć!

Najłatwiej jest zamknąć konto w jednym banku za pośrednictwem… drugiego banku. Mamy wówczas do czynienia z klasycznym przeniesieniem rachunku (jak z przeniesieniem numeru do innej sieci) i wszystkie formalności załatwi nowy bank ? nie przeskoczy jednak przeszkód, o których wspominamy wyżej.

[/ult_content_box]

Czy zamknięcie konta wiąże się z jakimiś opłatami?

Z reguły nie, ale informacji na ten temat zawsze warto poszukać w umowie o prowadzenie rachunku. Niektóre banki stosują różne metody zabezpieczenia się przed exodusem klientów.

Najczęściej dotyczy to rachunków otwieranych w promocji ? np. gdy bank płaci bonus za to, że klient zdecydował się założyć ROR. Wówczas w przypadku niedotrzymania warunków promocji może okazać się, że konieczne będzie zwrócenie bonusu lub poniesienie innej opłaty karnej.

Ciekawie jest natomiast z kartą debetową. Jeśli bank pobiera opłatę za jej obsługę, to trzeba pamiętać, aby utrzymać na koncie środki niezbędne do rozliczenia się z bankiem z tego tytułu.

Kartę oczywiście należy też zwrócić. Jest jednak na to prosty sposób:

[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Rada!

Przed zamknięciem konta zastrzeż swoją kartę debetową w systemie bankowości elektronicznej lub telefonicznie, a następnie spróbuj nią zapłacić za cokolwiek. Sprzedawca zgodnie z prawem zniszczy kartę i masz problem z głowy.

[/ult_content_box]

Dokładnie takie same zasady obowiązują w przypadku kont oszczędnościowych, z tą różnicą, że z reguły bank nie wydaje do takiego rachunku karty.

Jak wypowiedzieć umowę o kartę kredytową?

Posiadacz karty kredytowej może wypowiedzieć ją z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia ? najczęściej wynosi on 1 miesiąc. W tym celu trzeba złożyć wypowiedzenie w placówce lub listownie. W piśmie podajemy wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji klienta, warto również podać powód rezygnacji.

W przypadku karty kredytowej najważniejsze jest to, aby spłacić całe zadłużenie wobec banku. W przeciwnym razie umowa nie zostanie rozwiązana, a klientowi w dalszym ciągu będą naliczane odsetki.

[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Ważne!

Spłacić trzeba całe zadłużenie, które występuje na dzień wypowiedzenia.

[/ult_content_box]

Warto również pamiętać, że bank nie podda się bez walki i po wpłynięciu do niego wypowiedzenia z pewnością konsultanci będą bombardować klienta telefonami i namawiać go do zmiany decyzji. To dobra okazja do wywalczenia sobie lepszych warunków!

Jak wypowiedzieć lokatę?

Zerwanie lokaty przed terminem jest banalnie proste. Można to zrobić na 2 sposoby:

 • Za pomocą systemu bankowości elektronicznej ? wystarczy wybrać zakładkę z aktywną lokatą i znaleźć opcję jej zerwania przed terminem.
 • W placówce banku ? dotyczy to umów zawieranych osobiście.

Bank nie ma prawa odmówić zwrotu środków zgromadzonych na lokacie, ale… Pewnie, że zawsze musi być jakieś ?ale?. Trzeba pamiętać, że zerwanie lokaty przed terminem wiąże się z utratą wszystkich wypracowanych odsetek. Bank zwróci więc tylko kapitał początkowy.

Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku lokaty z funduszem, czyli produktu hybrydowego (przeczytasz o niej TU). Tutaj banki bardzo często stosują kary umowne, które mają zniechęcić klientów do wcześniejszego wypowiadania umowy. Może się okazać, że bank zażyczy sobie opłaty za obsługę inwestycji, ale informacja na ten temat zawsze musi się znaleźć w umowie.

Czy zerwanie lokaty przed terminem zawsze wiąże się z utratą odsetek? Nie zawsze. Dobrym przykładem jest tutaj Lokata Bezkarna banku BGŻ Optima, którą można zerwać w dowolnym momencie, a bank i tak zwróci kapitał wraz z wypracowanymi wcześniej odsetkami ? środki te trafią na konto oszczędnościowe prowadzone równolegle z lokatą.

[ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” el_class=”lokaty-infobox” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” margin=”margin-bottom:30px;”]

Ważne!

Spłacić trzeba całe zadłużenie, które występuje na dzień wypowiedzenia.

[/ult_content_box]

Zerwanie lokaty ma skutek natychmiastowy, co w praktyce oznacza, że bank powinien zwrócić pieniądze w ciągu 7-14 dni roboczych.

5 najważniejszych zasad wypowiadania umów z bankiem

Pora na małe podsumowanie. Jeśli rozważasz wypowiedzenie umowy z bankiem, to zawsze stosuj się do tych 5 zasad:

 • 1. Pamiętaj o złożeniu wypowiedzenia na piśmie w oddziale lub listem poleconym i o podpisaniu dokumentu w taki sam sposób, jak na umowie.
 • 2. Do wypowiedzenia dołącz pismo o wycofaniu zgód marketingowych ? dzięki temu bank nie będzie Cię nękał telefonami i nie sprzeda Twoich danych innym bankom.
 • 3. Dla pewności do wypowiedzenia dołącz ksero dowodu osobistego.
 • 4. Dokładnie sprawdź w umowie, czy za zerwanie umowy nie grożą Ci jakieś kary finansowe (dotyczy szczególnie lokaty).
 • 5. Przed zamknięciem konta sprawdź, czy nie masz debetu, a jeśli tak, to zostaw na rachunku środki niezbędne do jego spłacenia. Zabezpiecz też środki na wszelkie opłaty naliczane przez bank w okresie wypowiedzenia (np. za kartę debetową). Jeśli rezygnujesz z karty kredytowej, przed złożeniem wypowiedzenia spłać całe zadłużenie.

Czeka Cię zatem trochę papierkowej roboty i brania się za bary z formalnościami, ale warto wszystkiego dopilnować, by nie mieć problemu z rozwiązaniem umowy z bankiem, a tym bardziej nie narazić się na jakieś konsekwencje finansowe.

[templatera id=”1457″]

Dodaj komentarz

Niezwykła okazja - domena LOKATY.PL jest na sprzedaż! Kliknij tutaj
Send this to a friend