Ranking lokat terminowych – Maj 2017

Toyota Bank Depozyt Plus


Toyota Bank

Depozyt Plus

Odsetki przed opodatkowaniem:
41.25
PLN

Odsetki po podatku:
33.41
PLN

Oprocentowanie:
1.65
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.65
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 41.25
PLN
Podatek od odsetek: 7.84
PLN
Odsetki po podatku: 33.41
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

W przypadku zerwania lokaty przed terminem wypłata 0,1 należnych odsetek

Plusy
  • Szeroki wybór okresów 
  • Oferta dostępna on-line
  • Możliwość założenia nawet 10 depozytów
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratę odsetek
  • Konieczność posiadania konta
  • Minimalna wymagana kwota wpłaty wynosi aż 5 000 zł

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend