Ranking lokat terminowych – Marzec 2017

Toyota Bank Depozyt Plus


Toyota Bank

Depozyt Plus

Odsetki przed opodatkowaniem:
47.5
PLN

Odsetki po podatku:
38.47
PLN

Oprocentowanie:
1.9
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.9
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 47.50
PLN
Podatek od odsetek: 9.03
PLN
Odsetki po podatku: 38.47
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota depozytu wynosi 5 000 zł, z wyjątkiem 24 i 36 miesięcy, gdzie kwota lokaty wynosi 13 000 zł

Oprocentowanie stałe

W przypadku zerwania lokaty przed terminem wypłata 0,1 należnych odsetek

Plusy
  • Szeroki wybór okresów 
  • Oferta dostępna on-line
  • Możliwość założenia nawet 10 depozytów
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratę odsetek
  • Konieczność posiadania konta
  • Minimalna wymagana kwota wpłaty wynosi aż 5 000 zł

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend