Ranking lokat terminowych – Maj 2017

BGŻOptima Lokata Bezkarna


BGŻOptima

Lokata Bezkarna

Odsetki przed opodatkowaniem:
75
PLN

Odsetki po podatku:
60.75
PLN

Oprocentowanie:
3
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 3
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 75.00
PLN
Podatek od odsetek: 14.25
PLN
Odsetki po podatku: 60.75
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN

Maksymalna kwota lokaty wynosi 20 000 PLN

Lokata dostępna jest tylko dla nowych klientów indywidualnych

Przedterminowe zerwanie lokaty nie wiąże się z całkowitą utratą odsetek. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Lokaty Terminowej zostaną wypłacone Klientowi w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

Plusy
  • 100% płatności odsetek w przypadku zerwania lokaty
  • Zakładana on-line
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zł
Minusy
  • Oferta dostępna wyłącznie dla nowych klientów
  • Możliwość założenia tylko jednej lokaty

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend