Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Inteligo hop lokata na 12 miesięcy


Inteligo

hop lokata na 12 miesięcy

Odsetki przed opodatkowaniem:
65.5
PLN

Odsetki po podatku:
53.05
PLN

Oprocentowanie:
1.31
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.31
%
Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 65.50
PLN
Podatek od odsetek: 12.45
PLN
Odsetki po podatku: 53.05
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł

Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty zostanie wypłacony kapitał powiększony o odsetki naliczone za poprzednie miesiące. Odsetki za miesiąc, w którym nastąpiło zerwanie lokaty, nie będą naliczane.
Oprocentowanie lokaty wynosi: 1 miesiąc - 0,20%; 2 miesiąc - 0,40%; 3 miesiąc - 0,60%; 4 miesiąc - 0,80%; 5 miesiąc - 1,00%; 6 miesiąc - 1,20%; 7 miesiąc - 1,40%; 8 miesiąc - 1,60%; 9 miesiąc - 1,80%; 10 miesiąc - 2,00%; 11 miesiąc - 2,25%; 12 miesiąc - 2,50%.

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend