Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Santander Consumer Bank Zysk+ Progresja


Santander Consumer Bank

Zysk+ Progresja

Odsetki przed opodatkowaniem:
76.51
PLN

Odsetki po podatku:
61.97
PLN

Oprocentowanie:
1.53
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.53
%
Podane oprocentowanie przedstawione jest w skali roku.
Odsetki przed podatkiem: 76.51
PLN
Podatek od odsetek: 14.54
PLN
Odsetki po podatku: 61.97
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, rośnie w każdym kolejnym miesiącu i wynosi: 1m - 0,30%; 2m - 0,35%; 3m - 0,55%; 4m - 0,75%; 5m - 1,25%; 6m - 1,50%; 7m - 1,50%; 8m - 1,50%; 9m - 2,00%; 10m - 2,00%; 11m - 2,00%; 12m - 5,00%

Klient w dowolnym momencie ma możliwość wypłaty środków z należnymi odsetkami za każdy pełny miesiąc trwania lokaty

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend