Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Bank BGŻ BNP Paribas S.A Lokata progresywna w PLN


Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Lokata progresywna w PLN

Odsetki przed opodatkowaniem:
79
PLN

Odsetki po podatku:
63.99
PLN

Oprocentowanie:
1.58
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.58
%
Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.

Odsetki przed podatkiem: 79.00
PLN
Podatek od odsetek: 15.01
PLN
Odsetki po podatku: 63.99
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł

Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Oprocentowanie progresywne w poszczególnych miesiącach
1 miesiąc:0,60%; 2 miesiąc:0,70%; 3 miesiąc:0,80%; 4 miesiąc: 0,90%; 5 miesiąc:1,00%; 6 miesiąc:1,20%; 7 miesiąc:1,40%; 8 miesiąc:1,60%; 9 miesiąc: 1,80%; 10 miesiąc: 2,00%; 11 miesiąc:3,00%; 12 miesiąc:4,00%.

Zerwanie lokaty skutkuje naliczeniem odsetek za właściwy okres oszczędzania.

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend