Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Noble Bank Lokata Progresywna


Noble Bank

Lokata Progresywna

Odsetki przed opodatkowaniem:
87.5
PLN

Odsetki po podatku:
70.87
PLN

Oprocentowanie:
1.75
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.75
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 87.50
PLN
Podatek od odsetek: 16.63
PLN
Odsetki po podatku: 70.87
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, rośnie w każdym kolejnym miesiącu i wynosi: 1 miesiąc - 0,75%; 2 miesiąc - 0,75%; 3 miesiąc - 0,90%; 4 miesiąc - 1,10%; 5 miesiąc - 1,30%, 6 miesiąc - 1,50%; 7 miesiąc - 1,70%; 8 miesiąc - 1,90%; 9 miesiąc - 2,35%; 10 miesiąc - 2,60%; 11 miesiąc - 2,85%; 12 miesiąc - 3,35%

W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty następuje wypłata kapitału wraz z naliczonymi odsetkami za każdy pełny miesiąc oszczędzania

Po zakończeniu okresu umownego istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia.

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend