Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Getin Noble Bank e-Lokata Progresywna


Getin Noble Bank

e-Lokata Progresywna

Odsetki przed opodatkowaniem:
90
PLN

Odsetki po podatku:
72.89
PLN

Oprocentowanie:
1.8
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.8
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 90.00
PLN
Podatek od odsetek: 17.11
PLN
Odsetki po podatku: 72.89
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, rośnie w każdym kolejnym miesiącu i wynosi:
1 miesiąc 0,80%,
2 miesiąc 0,80%,
3 miesiąc 0,95%,
4 miesiąc 1,15%,
5 miesiąc 1,35%,
6 miesiąc 1,55%,
7 miesiąc 1,75%,
8 miesiąc 1,95%,
9 miesiąc 2,40%,
10 miesiąc 2,65%,
11 miesiąc 2,90%,
12 miesiąc 3,40%

W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty następuje wypłata kapitału wraz z naliczonymi odsetkami za każdy pełny miesiąc oszczędzania

Po zakończeniu okresu umownego istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia.

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend