Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Getin Noble Bank Lokata Progresywna


Getin Noble Bank

Lokata Progresywna

Odsetki przed opodatkowaniem:
85
PLN

Odsetki po podatku:
68.85
PLN

Oprocentowanie:
1.7
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.7
%
Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 85.00
PLN
Podatek od odsetek: 16.15
PLN
Odsetki po podatku: 68.85
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, rośnie w każdym kolejnym miesiącu i wynosi:
1 miesiąc 0,70%,
2 miesiąc 0,70%,
3 miesiąc 0,85%,
4 miesiąc 1,05%,
5 miesiąc 1,25%,
6 miesiąc 1,45%,
7 miesiąc 1,65%,
8 miesiąc 1,85%,
9 miesiąc 2,30%,
10 miesiąc 2,55%,
11 miesiąc 2,80%,
12 miesiąc 3,30%

W przypadku wcześniejszego zerwania lokaty następuje wypłata kapitału wraz z naliczonymi odsetkami za każdy pełny miesiąc oszczędzania

Po zakończeniu okresu umownego istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia.

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend