Ranking lokat progresywnych – Maj 2017

Deutsche Bank Polska db Lokata 4 Pory Zysku


Deutsche Bank Polska

db Lokata 4 Pory Zysku

Odsetki przed opodatkowaniem:
60.01
PLN

Odsetki po podatku:
48.6
PLN

Oprocentowanie:
1.2
% / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 1.2
%
Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujęciu rocznym.
Kwartalna kapitalizacja odsetek.
Odsetki przed podatkiem: 60.01
PLN
Podatek od odsetek: 11.41
PLN
Odsetki po podatku: 48.60
PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 100 000 EUR
Minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 zł
Oprocentowanie lokaty jest progresywne, rośnie z każdym kwartałem oszczędzania i wynosi: 1,15%- pierwszy kwartał, 1,20%- drugi kwartał, 1,20%- trzeci kwartał, 1,25%- czwarty kwartał
Zerwanie lokaty przed okresem jej zakończenia skutkuje naliczeniem odsetek za faktyczny okres utrzymywania lokaty wg progresywnej stawki oprocentowania

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail
 

Send this to friend